Hem Menu

All items for april, 2015

Permalink:

Svensk Vinnare 2015

(comments are closed)

Så har då Svensk Vinnarutställning gått av stapeln, i år tidigt på året till skillnad mot vad vi är vana vid, runt jul.

Ett stort grattis till alla nya titlar, alla BIR/BIM samt BIG och BIS-placerade.

Långhår:
BIR-valp: Tiny Tulips Dont Touch My Tiara
BIM-valp: Lomenos Eros

BIR, Svensk Vinnare 2015: DKJW-14 NJW-14 Dreampaws Flawless Whisper
BIM, Svensk Vinnare 2015: Benny Benassi

BIR-Veteran, Svensk Veteranvinnare 2015: INT & FIN & EE & LT & LV & BALT CH Misty Meadow’s Tiziano
BIM-Veteran, Svensk Veteranvinnare 2015: Finjw-03 SeUCh FiUch Chico Querida’s Waltzing On Ice

Svensk Junniorvinnare 2015: DKJW-14 NJW-14 Dreampaws Flawless Whisper och Tiny Tulips Show Me The Crown

Korthår:
BIR-Valp: Macenvis Celtic Connection
BIM-Valp: Aliborgs Kisses For My Otis

BIR, Svensk Vinnare 2015: CIB, Nord, Multi Champion, Ltw-13 Bernegårdens Café Au Lait
BIM, Svensk Vinnare 2015: SE DK FI NORD CH SE W-15 SE JW-13 Helmiäisen Esquire

BIR-Veteran, Svensk Veteranvinnare 2015: European W 2008, Finnish W 2007, International, Swedish, Finnish, Norwegian, Danish Champion, Copenhagen Winner 2008 ZZman’s Testarossa
BIM-Veteran, Svensk Vinnare 2015: LV CH SE UCH Jamie-Lynn’s Baby Spice

Svensk Junniorvinnare 2015: Small Is Beautiful’s Ancalon och Mexican Rose’s Dream Come True

Permalink:

Genmäle

(comments are closed)

Det har kommit till styrelsens kännedom att en medlem har riktat anklagelser mot CC’s styrelse på sin Facebook-sida, i samband med att en anmälan upprättats om brott mot SKK’s regelverk (dräktig tik chihuahua utställd mindre än 30 dagar före valpning samt mindre än 75 dagar efter valpning).

Följande anklagelser har riktats mot styrelsen:

1. Styrelsen har kränkt medlemmen genom att ha skickat tre brev för att informera ägaren om kännedom och ställningstagande i ärendet.

Svar: När ett REK skickas så registreras det med ett kollinummer och som avsändare kan man bevaka om och när ett REK hämtas ut. Ett REK skickades till medlemmen den 12/1. Den 25/1 var det fortfarande inte uthämtat. För att försäkra sig om att medlemmen verkligen fick brevet trots att REK:et inte hämtades ut så skickade man efter två veckors väntan även brevet per mejl och vanlig post. Det stod samma sak i samtliga tre utskick.

2. Styrelsen har hanterat ärendet dåligt och oprofessionellt.

Svar: Styrelsen har hanterat ärendet i enlighet med SKK’s föreskrifter och rekommendationer, dvs. informerat om kännedom om inkommen anmälan samt tagit ställning mot regelbrottet i enlighet med SKK’s regelverk. Dock har styrelsen avstått ifrån att utdöma någon form av konsekvens eftersom man har valt att invänta SKK’s beslut i frågan. Styrelsen har inte heller offentliggjort ärendet – trots att informationen är offentlig, i väntan på SKK’s utslag och av hänsyn till medlemmen. Styrelsen har vidare blivit kontaktad av ett flertal medlemmar som har krävt att den aktuella hunden skall strykas från topplistan. Detta har styrelsen konsekvent nekat till med hänvisning till att man inväntar SKK’s beslut.

3. Styrelsens ordförande svarar inte vid försök till kontakt

Svar: Styrelseordförande har haft en dialog med medlemmen och svarat på personliga meddelanden och bland annat informerat om skälet till att tre brev skickades (dvs. att REK inte uthämtades på två veckor) samt att styrelsen har rådfrågat SKK och avvaktar deras vägledning och bedömning av ärendet (vilket också stod i brevet).

4. Styrelsen har agerat utifrån dolda motiv

Svar: Att styrelsen agerar när regelbrott sker har ingenting med den enskilde medlemmen att göra utan är rent principiellt. När brott mot regelverket sker och SKK agerar så måste klubben – såsom förening underställd SKK-organisationen – också agera. Vidare ser styrelsen särskilt allvarligt på frågor som handlar om djurskydd.

5. Styrelsen har inte efterfrågat medlemmens syn på det inträffade

Svar: Styrelsen anser i enlighet med SKK’s grundregler att ”Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.” Detta gäller samtliga medlemmar, oavsett erfarenhet. Att SKK efterfrågar medlemmens version av det inträffade är naturligt då de har beslut om påföjd att fatta. Det har inte Chihuahuacirkeln gjort eftersom CC fattar sitt eventuella beslut om påföljd baserat på SKK’s utslag.

Ärendet ligger för närvarande hos Disciplinnämnden efter att först ha handlagts i Utställningskommittén.

För vidare information i ärendet, se SKK/UtstK nr 1/2015 2015-01-28, protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Utställningskommitté 28 januari 2015, §15 Registreringsärenden:

http://www.skk.se/…/Utstallningskommitten/UtstK-1-2015.pdf