Hem Menu

Permalink:

Kommittéer

(comments are closed)

Valberedning

Valberedningen kontaktas på e-post: valberedning@chihuahuacirkeln.com

Sammankallande:

Hanna Krohn
Telefon:
E-post:

Ledamöter:

Claudia Catalina Vasquez
Telefon:
E-post: Kalbitos@hotmail.com
Maria Andrén
Telefon:
E-post: maria@chislovely.se

Avelskommitté

Avelskommitténs uppgifter är:

  • att väcka intresse för att främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda och exteriört fullgoda hundar samt att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper
  • att förmedla en funktionell och övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om avelsmetoder, praktisk avel och uppfödning
  • att ha god kunskap om grundläggande rasinformation: populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, rasens aktuella hälsostatus, mentalitet samt exteriör
  • att fortlöpande studera rasens utveckling samt fortlöpande redogöra för den
  • att aktivt deltaga i utvecklingen och framtagande av rasanpassade avelsstrategier

Avelskommittén kontaktas på e-post: avelskommitten@chihuahuacirkeln.com

Sammankallande:

 

Hèléne Nilsson
Epost: bnm.chihuahuas@gmail.com

 

Ledamöter:


Ellinor Klingborn Oldenvik

 

annette
Annette Nielsen
E-post: wellnessheven@tele2.se

 

samuel
Samuel Carlid
E-post: samuel@smallisbeautiful.se 

Utställningskommitté

Utställningskomittén kontaktas på: utstallning@chihuahuacirkeln.com

catrinwelin

 

 

 

 

Catrin Welin

björnhellström

 

 

 

 

Björn Hellström, 

 


Ellinor Klingsborn