Hem Menu

Permalink:

Dementi

(comments are closed)

Med anledning av rykten som cirkulerar så dementerar Chihuahuacirkeln alla påståenden om att klubben skulle ha någon form av samarbete avseende hälsofrågor, såsom exempelvis andningsproblem, trubbnosighet eller kejsarsnitt, med någon enskild medlem. Allt arbete av denna typ sker inom styrelsen och dess kommittéer, styrelsen väljer själv ut eventuella samarbetspartners i de fall då detta är motiverat. I nuläget bedriver klubben inget aktivt arbete avseende andningsproblem, korta nosar eller kejsarsnitt.