Hem Menu

Permalink:

Nya Topplisteregler!

(comments are closed)

Från och med den 1 Januari 2016 kommer följande nya regler gälla i samband med poängräknandet av Chihuahuacirkelns topplistor.

Nya topplisteregler!

Börjar gälla fr.o.m 1 Januari 2016

382883_313288482043766_1605964989_n

Årets Korthårshane/-tik, Årets Långhårshane/-tik (4 listor)
Poäng ges baserat på antal anmälda i respektive kön.
1-4p för placering i BH/BT vid 1-5 deltagare i aktuellt kön och sedan +1p för var femte deltagande hund. Dvs om det är 42 hanar får BH1 12p och BH4 9p
Varje hund räknar sina fem bästa utställningar för fem olika domare.
Antalet poäng begränsas till den tredje största utställningens antal, dvs de två största utställningarna ger samma poäng som den tredje största. Detta kan vara olika utställningar för de olika listorna.

Utöver poäng för placering delas följande extrapoäng ut på den aktuella utställningen:
BIR – 1 extrapoäng.
Grupplacering(länsklubb) eller BIS-placering(sdhk) – 1 extrapoäng.
BIS på Stora CC – 2 extrapoäng.
Om två eller flera hundar får samma poäng jämförs hundarnas sammanlagda poäng på de utställningar båda hundarna deltagit. Om båda hundarna deltagit på samma utställning 15 gånger räknas poäng på alla 15 och högst poäng vinner placeringen. Om detta inte löser problemet vinner hunden med flest extrapoäng, dvs BIR och finalplaceringar. Är det fortfarande oavgjort är det oavgjort. Denna särräkning sker på alla tio platser på respektive lista.

poängräkning1

Årets Veteran korthårshane/-tik, Årets Veteran långhårshane/-tik (4 listor)

Poäng motsvarar topplistepoängen, dvs de fem bästa utställningarna där veteranen placerat sig i BH/BT.
Därutöver ges 3p för bir-veteran och 2p för bim-veteran (oavsett ck). Även här räknas de fem bästa utställningarna. Placering i BIS-veteran (länsklubb) ger 2 extrapoäng.

Årets Valp långhår/korthår (2 listor)
BIR-Valp ger 3p BIM-Valp ger 2p oavsett antal konkurrerande valpar
Varje valp får räkna sina sju bästa utställningar under året.

Årets Uppfödare långhår/korthår (2 listor)

Krav för att kvalificera sig till respektive lista:
– Visa en uppfödargrupp av aktuellt hårlag
– Ha minst tre hundar av egen uppfödning placerad i BH/BT i aktuellt hårlag.

Uppfödaren får tillgodoräkna sig topplistepoängen på sina fem högst placerade hundar i aktuellt hårlag.

Poäng för uppfödargrupper:
För att få poäng för en grupp måste den tilldelas HP
Bästa grupp när man är ensam – 10p
Bästa grupp med en konkurrent – 15p och tvåan 5p
Bästa grupp med två konkurrenter – 20p / 10p / 5p
Bästa grupp med tre konkurrenter – 25p / 15p / 10p / 5p
Maxpoäng för en uppfödargrupp är 25p och man får räkna sina fem högsta gruppoäng.
Placering i BIS (länsklubb) ger 2 extrapoäng på den aktuella utställningen.

Årets Avelshane/-tik (2 listor)

Krav för att kvalificera sig till listan:
– Ha minst tre avkommor placerade i BH/BT oavsett hårlag

Poängfördelning: se uppfödarlistan