Hem Menu

Permalink:

Subvention för ögonlysning

(comments are closed)

Subvention för ögonlysning

Styrelsen har besultat att förlänga subventionen för ögonlysning under 2018. Det gäller kända anlagsbärare av PRA (Progressiv Retinal Atrofi) samt avkommor och föräldrar till kända anlagsbärare över 5 års ålder och med summan 300 kr. Klubben subventionerar även ögonlysning av samtliga hundar över 8 års ålder med 300 kr under samma period.
Chihuahuacirkeln rekommenderar alla uppfödare att ögonlysa avelsdjur före parning, efter 4 års ålder och efter 8 års ålder. Ögonlysning är en enkel och smärtfri undersökning som betyder mycket för rasen.

(Max 300 kr per hund återbetalas, ögonlysningskvitton skickas till kassor@chihuahuacirkeln.com)