Hem Menu

Permalink:

Uppfödarutbildning nyttigt för alla uppfödare!

(comments are closed)

uppfodarserien
Svenska Kennelklubbens Uppfödarutbildning vänder sig till såväl erfarna som blivande uppfödare som är medlemmar i organisationen.

Uppfödarutbildningen arrangeras av klubbar i organisationen (länsklubbar, specialklubbar eller rasklubbar, inklusive lokala klubbar/avdelningar). Det är framförallt länsklubbarna som ska tillgodose utbildningsbehovet.

Utbildningen är uppdelad i 6 delkurser som behandlar följande ämnen, anatomi, genetik, juridik, parning & valpning, utfordring och valpens beteende. Dessa är upplagda som studiecirklar med en handledare/lärare och varje grundkurs omfattar ungefär 5 träffar.

Många klubbar inleder utbildningen med en s.k. introduktionsträff. Klubbarna kan  lägga upp utbildningen på lite olika sätt, t.ex. har en del intensivkurser över en helg istället för kvällskurser.

Kostnad för kurserna varierar lite beroende på vilka lokaler, lärare mm klubbarna använder.

Är du medlem och intresserad att gå en kurs i uppfödarutbildningen så tar du kontakt med din länsklubb och hör dig för hur deras planer för kurser ser ut.

Läs mer om SKKs uppfödarutbildning här!