Hem Menu

Permalink:

Planerade Valpar

(comments are closed)

På Chihuahuacirkelns årsmöte den 25/2 2006 beslutades att klubben skulle återinföra ett rekommenderat valppris. Klubbens rekommenderade valppris är ca 15 000 kronor.

Här listas de planerade valpkullar som finns inrapporterade och är till salu. För att en planerad valpkull ska listas här ska följande krav uppfyllas:

  • Uppfödaren/uppfödarna är medlem i Chihuahuacirkeln (ange medlemsnummer när du skickar in)
  • Ett valpgåvomedlemskap ingår i valpens pris. För valpgåvomedlemskap betalas 100 kr till pg 92 04 76-9 och kontaktuppgifter om medlem skickas till kassor@chihuahuacirkeln.com .
  • Båda föräldradjuren är utställda på officiell utställning med lägst ett 2:a pris.
  • Båda föräldradjuren är undersökta för Patella Luxation (PL) av en legitimerad veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
  • Ingen eller endast en av föräldradjuren har diagnosen Patella Luxation.
  • I det fall att ena föräldern har diagnosen Patella Luxation, är denna ej av högre grad än 2.
  • Tiken skall ha uppnått en ålder av lägst 18 månader och högst 7 år innan parning.
  • Inavelsgraden på valparna överstiger ej 6,25%.

För att anmäla en planerad kull till valpförmedlingen fyll i och skicka följande formulär: Planerade valpar

Annonsen ligger uppe på hemsidan i 8 veckor. Efter detta tas den bort, önskas en ny annons kontakta webmastern.