I länken nedan finner ni sammaställningen av det ni svarade oss i enkäten inför revideringen av ras.

Sammanställning av enkätsvar ”Frågor om RAS för chihauhua”