Stadgar för Chihuahuacirkeln. Godkända av Svenska Dvärghundsklubben Antagna 2017-05-13   Fastställda 2017-05-13  Gällande från 2017-05-13