RAS – Rasspecifika avelsstrategier

Den rasspecifika avelsstrategien, RAS, är en handlingsplan för aveln inom vår ras. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. RAS beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i RAS och de rekommendationer som finns för rasen.

Här nedan kan du ladda ner RAS för chihuahua, utarbetad av CCs Avelskommitté och fastställd av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté. Klicka på länkarna för att se dokumenten i PDF-format.

RAS för Chihuahua (senaste revidering 2013)

Bilagor: Per-Erik Sundgrens avelsanalys 1992-2002Hälsokartläggning 1998Sammanställning hälsoenkät 2000Raskompendium

Under 2024 pågår en revidering av RAS för Chihuahua. Vi kommer löpande att dela information om arbetet i Chihuahuabladet, på hemsidan och i våra sociala medier. Ansvariga för revideringen är Avelskommittén.

RAS – en handlingsplan för avel – läs mer om RAS och hur det går till när man tar fram ett RAS-dokument [länk öppnas i nytt fönster]