I år ser vi äntligen möjligheten att kunna kalla klubbens medlemmar till ett fysiskt årsmöte, lördagen den 7 maj i Jönköping.
Ta chansen att vara med och påverka vilken riktning du tycker klubben ska ha under verksamhetsåret -22/-23!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöteshandlingar

  1. Verksamhetsberättelse
  2. Bilaga 1 – årsredovisning
  3. Bilaga 2 – AK rapport
  4. Verksamhetsplan
  5. Valberedningens förslag på ny styrelse
  6. Rambudget
  7. Proposition om vägning
  8. Motion angående uppfödarpremieringar
  9. Bilaga till motion angående uppfödarpremieringar
  10. Motion gällande utställningslistor för uppfödare