Alla hundraser inom SKK har en rasspecifik avelsstrategi (RAS) som är framtagen av ras- och specialklubb. RAS för chihuahua innehåller både mål och rekommendationer som är specifika för chihuahua och vänder sig till såväl uppfödare som hundägare och blivande valpköpare.

Ambitionen är att vi genom god och långsiktigt hållbar avel, på ett ansvarsfullt sätt ska få bukt med vanliga problem hos rasen samtidigt som vi behåller alla goda egenskaper. RAS ska vara ett stöd för både uppfödare och valpköpare.

RAS-dokumentet ska revideras regelbundet och nu är det alltså dags att revidera RAS för chihuahua.

En viktig del i arbetet med RAS är att förankra innehållet hos våra medlemmar. Det innebär att vi vill att alla ni ska vara delaktiga i arbetet med RAS. Vi vill veta vad ni tycker är viktigt att tänka på när man föder upp chihuahua, och vilka framtida visioner och mål vi ska ha för vår ras.

Därför har vi tagit fram en enkät med ett par inledande frågor som vi vill att så många som möjligt av er ska besvara. Enkäten är inte bara för uppfödare utan alla våra medlemmar. Det tar bara ett par minuter att besvara enkäten och den är helt anonym.

Har du frågor? Skicka ett mejl till oss på avelskommitten@chihuahuacirkeln.com

Enkäten är öppen till och med den 28 februari 2023.

Länk enkät: https://forms.gle/9hKXuuUgBt6dqZk27