Här hittar ni underlagen till årsmötet, dagordningen ligger under stadgarna.

Verksamhetsberättelse för Chihuahuacirkeln 2023
Verksamhetsplan för Chihuahuacirkeln 2024
Årsredovisning och revisionsberättelse
Budget 2024
Valberedningens förslag till ny styrelse
Proposition gällande höjd medlemsavgift
Proposition gällande arbetsbeskrivning för Valberedningen 
Proposition Prova-på medlemskap
ChihuahuaCirkelns Stadgar rev 170503