26 – 28 mars 2021 kallas samtliga medlemmar till klubbens digitala årsmöte. Det är då beslutsmötet genomförs och omröstningen är öppen. Dessförinnan hålls också ett förberedande möte – läs mer om hela processen och ta del av aktuella möteshandlingar genom denna länk.