Gällande från 2021-02-01

Aktivitetsutmaningen består av fem svårighetsnivåer. På varje nivå finns det ett större antal moment att välja bland. Föraren väljer själv ut vilka moment ekipaget ska genomföra. Ekipagets utförande av momenten filmas och presenteras i en sluten Facebook-grupp för aktuell nivå.

När ekipaget fått ihop det antalet moment som krävs för aktuell nivå, så begär föraren granskning. Varje moment kommer därefter att granskas av två personer ur Aktiv Chihuahua Admin-teamet. Dessa kommer att titta på och bedöma om alla momentens genomföranden är godkända. Admin-teamet bedömer endast det antal moment som krävs för godkänt på aktuell nivå, men det är förstås okej att dela med sig av fler videos om man vill. Det är bara roligt och inspirerande!

Vid en bedömning tittar vi på helheten, ekipagets samarbete och hur väl hunden kan momentet. Det är av högsta vikt och ett krav för fortsatt deltagande att hundarna tränas med trevliga träningsmetoder och positiv förstärkning. Skulle något moment mot förmodan inte bli godkänt, så får man göra om så många gånger man vill tills det sitter, alternativt byta ut momentet mot ett annat i moment-listan på aktuell nivå.
Hunden blir godkänd & kvalificerad att flytta upp till nästa nivå när ekipaget fått godkänt på det antal moment som krävs för aktuell nivå.

Hela utmaningen innehåller över 200 moment fördelat på de fem svårighetsnivåerna.

Admin-teamet förbehåller sig rätten att göra ändringar i utmaningen, under utmaningens gång.
T.ex. ändra i reglerna, lägga till eller plocka bort moment..

Varje enskild deltagare ansvarar själv för att vara införstådd i och följa de regler och riktlinjer som gäller under deltagandet. I Facebook-grupperna finns alla anvisningar för deltagandet. Filmer ska läggas in enligt anvisningarna i Facebookgruppen för aktuell nivå. 

Anmälan

Läs först igenom regler & information på denna sida.
För att anmäla sig till aktivitetsutmaningen skickar föraren nedanstående information via..
messenger: m.me/CCAktivitetsutmaning

eller mejl: aktivchi@gmail.com

Namn: Förarens För- & Efternamn
Nivå: Vilken nivå avser anmälan?
Deltagande hund(ar): Ange registreringsnummer & stamtavlenamn.
Medlemskap: Bifoga bild/skärmbild över förarens medlemskap i Chihuahuacirkeln.
Betalning: Bifoga bild/skärmbild över betalningen för aktuell nivå.

* Ansök därefter om medlemskap i Facebook-gruppen för aktuell nivå.
Nivå 1 – Nyfiken Chihuahua / Grupp: https://www.facebook.com/groups/ccaktiv1
Nivå 2 – Duktig Chihuahua / Grupp: https://www.facebook.com/groups/ccaktiv2
Nivå 3 – Skicklig Chihuahua / Grupp:  https://www.facebook.com/groups/ccaktiv3
Nivå 4 – Fantastisk Chihuahua / Grupp: https://www.facebook.com/groups/ccaktiv4
Nivå 5 – Professionell Chihuahua / Grupp: https://www.facebook.com/groups/ccaktiv5

  1. Kontroll
   När medlemskap, hund och betalning är kontrollerat, släpps föraren in i Facebook-gruppen (tidigast 1 februari).
  2. Kostnad
   Alla hundar börjar på nivå 1! Utmaningens nivå 1-4 kostar 52 kr per hund och nivå. Nivå 5 är gratis!
   Avgiften betalas till Chihuahuacirkelns SWISH: 123 120 58 55
   Alternativt Chihuahuacirkelns PG: 92 04 76-9
   Märk betalningen tydligt med ditt namn, nivå och gärna även hundens registreringsnummer.
  3. Ingen återbetalning
   Har föraren blivit insläppt i aktuell utmaningsgrupp och därmed fått tillgång till allt material,
   så återbetalas INTE anmälningsavgiften vid tillfälle föraren ångrar sig eller vill hoppa av utmaningen.
  4. Medlemskap & deltagare
   För att delta i aktivitetsutmaningen krävs personligt medlemskap i Chihuahuacirkeln. Endast ett ekipage, dvs. en förare per hund släpps in i utmaningens Facebook-grupp.
   Det finns ingen åldersgräns på förare eller hund. Föraren ska själv vara medlem i Chihuahuacirkeln och självmant kunna utföra aktiviteten tillsammans med hunden.
   Deltagare från annat land än Sverige tillåts, förutsatt att de är eller blir medlemmar i Chihuahuacirkeln.
   Här finns information om medlemskap: http://www.chihuahuacirkeln.com/medlemsskap/
  5. Stambokförda Chihuahuor
   Utmaningen är endast för renrasiga Chihuahuor. Det innebär att hunden är stambokförd i en FCI-ansluten kennelklubb.
  6. Tid
   Utmaningen är ingen tävling & deltagandet i sig är inte tidsbegränsat, utan kan tas i den takten föraren önskar. Stressa inte färdigt på en nivå – ni tjänar mer på att träna ordentligt.
   Utmaningen hålls igång så länge det finns intresse & aktiva deltagare.
   Det kommer årligen att beslutas kring om utmaningen ska fortsätta.
  7. Uppflytt
   Då hunden blivit godkänd på den första nivån så är hunden berättigad att flytta upp till nivå två.
   Varje nivå måste alltså avklaras för att hunden ska få flytta upp till nästa nivå.
  8. Endast positiva, trevliga träningsmetoder
   Videos får inte visa tydligt obehag hos hunden. Inga otrevliga korrigeringar.
   En varning kan utfärdas & därefter uteslutning om ingen förbättring sker. Anmälningsavgiften återbetalas inte.
  9. Utmaningsgruppernas innehåll & material
   Utmaningens deltagare får inte sprida gruppernas innehåll eller material utanför grupperna.
   Detta gäller inte ekipagets egna videos.
  10. Varje enskild person ansvarar för sitt deltagande
   Håll en vänskaplig, god ton – vi ska ha kul tillsammans!
   Anmäl gärna inlägg du upplever olämpliga – ”delta” inte själv.
   Otrevligheter tolereras inte. Dåligt uppförande kan leda till uteslutning.

 

Övrig information & länkar till listor, beställning av rosetter & diplom finns på huvudsidan för utmaningen.
http://www.chihuahuacirkeln.com/aktivitetsutmaning/