Hélène Nilsson &  Ellinor Klingborn Oldenvik

Uppfödare som är medlemmar i Chihuahuacirkeln kan anmäla planerade och födda valpkullar till valpförmedlarna, samt hit till hemsidan. För att få valphänvisning här på hemsidan, fyll i och skicka passande formulär till oss: Valphänvisning eller planerade valpar