PRA – Progressiv Retinal Atrofi

Sjukdomsförlopp

PRA (Progressiv Retinal Atrofi) är en ögonsjukdom som finns hos många olika raser. Sjukdomen innebär en fortskridande förtvining av näthinnan som gör att hunden med tiden blir helt blind på båda ögonen (PRA är alltid dubbelsidig). Sjukdomen drabbar både hanar och tikar. I sjukdomens tidiga skede får den drabbade hunden svårt att se i mörker och dåligt ljus.
Den kan stöta i saker eller börja känna sid otrygg i mörker, något som kan visa sig som mörkrädsla och osäkerhet. Så småningom försämras hundens synförmåga även i fullt dagsljus.

Behandling

Sjukdomen går inte att behandla.

 

Arvsgång

PRA är ärftligt. Arvsgången är autosomalt enkelt recessiv, vilket innebär att båda föräldrarna måste vara antingen anlagsbärare eller själva drabbade för att sjukdomen skall uppkomma hos avkomman. All avkomma till en drabbad hund blir alltid minst anlagsbärare.

 

Diagnos

PRA diagnostiseras i första hand genom så kallad ögonlysning. Ögonlysning innebär att veterinären, efter utvidgning av hundens pupiller med hjälp av ögondroppar, tittar in i ögonen med hjälp av ett speciellt instrument, ett så kallat oftalmoskop. Ögonlysning görs endast av veterinärer med särskilt utbildning. Ögonlysning visar endast nuläge, det vill säga att hunden inte har PRA vid ögonlysningstillfället. Hunden kan mycket väl utveckla PRA senare i livet, eller vara anlagsbärare av sjukdomen utan att själv vara drabbad.
Man kan även undersöka ögonen med elektroretinografi, ERG. Detta är en dyrare undersökning som kräver att hunden är nedsövd. Resultatet av en ERG-undersökning gäller livet ut. Den kan dock inte utesluta att hunden är anlagsbärare av PRA. Det finns i dagsläget inget gentest för PRA hos chihuahua.

 

Ögonlysningsrekommendationer

Subvention för ögonlysning

Styrelsen har beslutat att förlänga subventionen för ögonlysning tills vidare. Det gäller kända anlagsbärare av PRA (Progressiv Retinal Atrofi) samt avkommor och föräldrar till kända anlagsbärare över 5 års ålder och summan är 300 kr. Klubben subventionerar även ögonlysning av samtliga hundar över 8 års ålder med 300 kr under samma period.
Chihuahuacirkeln rekommenderar alla uppfödare att ögonlysa avelsdjur före parning, efter 4 års ålder och efter 8 års ålder. Ögonlysning är en enkel och smärtfri undersökning som betyder mycket för rasen.

(Max 300 kr per hund återbetalas för hund över 8 år, ögonlysningskvitton skickas till kassor@chihuahuacirkeln.com)

 

Avelsrekommendationer

Avelsförbud gäller för drabbad hund (brott mot SKK’s grundregler att använda drabbad hund i avel).

 

Vidare avråder Chihuahuacirkeln starkt från följande:

– Avel med drabbad hunds föräldrar

– Avel med drabbad hunds avkommor

– Avel med drabbad hunds helsyskon

– Avel som innebär linjeavel på drabbade hundar

– Avel som innebär linjeavel på kända anlagsbärare

– Avelskombinationer där båda föräldrarna har en eller flera drabbade hundar eller kända anlagsbärare i stamtavlan

 

För frågor kontakta avelskommitten@chihuahuacirkeln.com