Hem Menu

Permalink:

Chihuahuabladet

(comments are closed)

Redaktion

 

Redaktör:

Berit Weinstock
E-post: chihuahuabladet@chihuahuacirkeln.com
Redaktör och layout:
Christina Swedman
E-post: chihuahuabladet@chihuahuacirkeln.com
 Skribent:
Lorettah Bortinna
 Skribent:
10899747_724019297713142_204315499_n
Lillan Åkerlind
 Design och layout:

Cristine Hellström
 
Ansvarig utgivare:
Björn Hellström

E-post: ordforande@chihuahuacirkeln.com

Insändning av material

Annonser och annat material skickas alltid och endast till chihuahuabladet@chihuahuacirkeln.com eller per post till:

Berit Weinstock
Öranvägen 77
141 91 Huddinge

Chihuahuabladet utkommer 4 ggr/år; i slutet av mars, juni, september och december.

Manus, annonser och betalning skall vara redaktionen respektive klubben tillhanda senast enligt sista manusdag nedan.

Observera: Frågor angående adressändringar och bortkomna tidningar besvaras av Chihuahuacirkelns kassör, Lena Fredriksen, på e-post: kassor@chihuahuacirkeln.com eller telefon: 070-202 26 15.

Sista manusdag

CB nr 1  1 februari 
CB nr 2  1 maj 
CB nr 3  1 augusti 
CB nr 4  1 november 

Annonspriser

1/2 sida 1/1 sida
Medlem: 200:- 400:-
Kommersiell: 500:- 1000:-
Radannons, medlem: 50:-
 
Baksidan i färgtryck, in- eller utsida (1/1 sida)
Medlem: 1000:-
Kommersiell insida: 2000:-
Kommersiell utsida: 3000:-

Samma annons införd 4 ggr i följd -20 % rabatt. Som medlemsannons räknas kennelannonser som inte avser varuförsäljning utan endast informerar om kennelns hundar, valpar, avelshanar etc. Annonser betalas genom att beloppet sätts in på CC’s postgiro: 92 04 76-9 i samband med att manus skickas in. Inga inbetalningskort skickas ut. Ej betalda annonser trycks ej.

Betalning

Annonser betalas genom att beloppet sätts in på CC:s postgiro: 92 04 76-9 i samband med att manus skickas in. Inga inbetalningskort skickas ut. Obetalda annonser trycks ej.

Notiser

Födelse, dödsfall, födelsedag (10 år och äldre), parningar, nytt championat samt export/import införes gratis för medlemmar (ej foton, bilder, verser eller extra text utöver rena faktauppgifter).

Lathund för elektroniskt material

STORLEK

1/1 sida är 14,8 x 21 cm
1/2 sida är 14,8 x 10,5 cm

FILFORMAT

Filerna skall vara i pdf, jpeg eller word-format. Bilder och annonser ska skickas som pdf eller jpg, som bifogad fil.

UPPLÖSNING

Upplösningen skall vara 300 dpi för att kunna garantera tryckkvaliteten. Det är naturligtvis möjligt att leverera bilder och annonser med sämre upplösning, men då kan inte Chihuahuabladet ansvara för det slutliga resultatet. Tveka inte att kontakta redaktionen om du behöver hjälp och råd kring detta.

NAMNGIVNING AV FILER

Det är viktigt att din annons eller bild namnges tydligt. Ange alltid ditt kennel- eller företagsnamn/personnamn i filnamnet, vilken typ av material det gäller, samt i vilket nummer av Chihuahuabladet (CB) din annons ska vara med. Undvik å, ä och ö (byt ut mot a och o) samt specialtecken som _ – / * etc. Om det blir för långt kan du ta bort ditt kennel- eller företagsnamn/personnamn.

Exempel: NamnpåkennelKennelannonsCB2.pdf eller AnnaAnderssonRingdebutantCB3.jpeg

Alternativt: KennelannonsCB2.pdf eller RingdebutantCB3.jpeg

LEVERANS OCH MÄRKNING

Ditt material skall alltid skickas per mail till chihuahuabladet@chihuahuacirkeln.com eller per post till Berit Weinstock, Öranvägen 77,141 91 Huddinge. Mailat material till rätt adress får alltid en bekräftelse via svarsmail. Om du inte fått någon bekräftelse inom en vecka, prova att skicka mailet på nytt, eller kontakta någon i redaktionen.

Märk alltid ditt mail med ett relevant ämne/ärende i ämnesraden.

Exempel: Ringdebutant, Födda, Nytt championat, Kennelannons, Tävlingsbidrag etc.

Obs! Tänk på att mail som överstiger 5 MB inte alltid kommer fram. Redaktionen kan inte ta ansvar för material som inte nått fram. Om du vet med dig att ditt material är stort, kontakta oss så hjälper vi dig.

Tveka aldrig att kontakta redaktionen om du behöver hjälp. Varmt välkommen med ditt material!