Valberedning

Sammankallande ledamot
Björn Hellström
E-post: shineonbjorn@gmail.com

Ledamot
Marlene Svegreus
E-post: marlene@tinytulips.se

Ledamot
Maria Andrén
E-post: maria@chislovely.se

Avelskommitté

Avelskommitténs uppgifter är:

  • att väcka intresse för att främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda och exteriört fullgoda hundar samt att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper
  • att förmedla en funktionell och övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om avelsmetoder, praktisk avel och uppfödning
  • att ha god kunskap om grundläggande rasinformation: populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, rasens aktuella hälsostatus, mentalitet samt exteriör
  • att fortlöpande studera rasens utveckling samt fortlöpande redogöra för den
  • att aktivt deltaga i utvecklingen och framtagande av rasanpassade avelsstrategier

Avelskommittén kontaktas via e-post: avelskommitten@chihuahuacirkeln.com

Sammankallande ledamot
Hèléne Nilsson
Epost: bnm.chihuahuas@gmail.com

http://www.chihuahuacirkeln.com/wp-content/uploads/2013/09/helenenilsson.jpg

 

 

 

 

Ledamot
Ellinor Klingborn Oldenvik

http://www.chihuahuacirkeln.com/wp-content/uploads/2013/09/ellinorklingbornoldenvik-1.jpg

 

 

 

 

Ledamot
Annette Nielsen


Ledamot
Samuel Carlid
E-post: samuel@smallisbeautiful.se

Utställningskommitté

Utställningskomittén kontaktas på: utstallning@chihuahuacirkeln.com

Janina Eriksson

http://www.chihuahuacirkeln.com/wp-content/uploads/2013/09/3.jpg

 

Sophie Dillner

http://www.chihuahuacirkeln.com/wp-content/uploads/2013/09/sophiedillner.jpg

 

Ellinor Klingborn

http://www.chihuahuacirkeln.com/wp-content/uploads/2013/09/ellinorklingbornoldenvik-1.jpg

 

Annette Winge

 

Lisa Göl