Valberedning

Sammankallande ledamot
Maria Andrén

Ledamot
Jamie McCoy

Ledamot
Samuel Carlid

Valberedningen kontaktas på valberedning@chihuahuacirkeln.com

Avelskommitté

Avelskommitténs uppgifter är:

  • att väcka intresse för att främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda och exteriört fullgoda hundar samt att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper
  • att förmedla en funktionell och övergripande avelspolicy samt sprida kunskap om avelsmetoder, praktisk avel och uppfödning
  • att ha god kunskap om grundläggande rasinformation: populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, rasens aktuella hälsostatus, mentalitet samt exteriör
  • att fortlöpande studera rasens utveckling samt fortlöpande redogöra för den
  • att aktivt deltaga i utvecklingen och framtagande av rasanpassade avelsstrategier

Avelskommittén kontaktas via e-post: avelskommitten@chihuahuacirkeln.com

Sammankallande ledamot
Jamie McCoy

Ledamöter
Samuel Carlid
Marlene Svegreus
Sophie Dillner
Hèléne Andersson

Utställningskommitté

Utställningskommittén kontaktas via e-post: utstallning@chihuahuacirkeln.com

Sammankallande ledamot
Annette Hjertstedt Winge

Ledamöter
Ellinor Klingborn Oldenvik
Annette Nielsen
Mirelle Kervatin

Topplistegruppen

Louise Öst
Samuel Carlid
Maria Andrén
Janina Timerdal

Topplistegruppen kontaktas via e-post: topplistegruppen@chihuahuacirkeln.com