Herpes infektion hos hund

CHV (canine herpes virus) är ett virus vars utbredning i hundpopulationen varit ganska okänd till för ca tio år sedan. Flera studier i bl a Frankrike och England visade då att mellan 30 och 80 % av hundpopulationen bar på antikroppar mot CHV. I Sverige vet vi inte hur utbredd CHV är, men med tanke på den internationella aktiviteten hos svenska hunduppfödare, får man anta att utbredningen är lika stor här.

Hos en vuxen hund är CHV ett av de virus som ger luftvägsinfektion – så kallad ”kennelhosta” eller ITB (infektiös tracheobronkit) som det egentligen heter. CHV är mycket smittsamt, men de allra flesta vuxna hundar som infekteras med CHV visar inga speciella symtom. CHV orsakar istället en symtomlös livslång infektion som kan aktiveras när kroppen utsätts för en ökad påfrestning, t ex en dräktighet.

Hos dräktiga tikar orsakar en aktiverad latent herpesinfektion en signifikant ökad risk för abort, fosterdöd och svaga, underviktiga valpar med en ökad risk att dö efter födseln. CHV infekterar placenta och förs på så vis över till fostren. Vid obduktion av döda foster och valpar hittar man påverkan på lever, njurar, mjälte och lungor. Hos infekterade tikar kan CHV också ge upphov till sterilitet och sår på vulvaläpparna och i slidan.

Eftersom det är en virusinfektion och infektionen dessutom drabbar fostren innan de föds, är den omöjlig att bekämpa. Valpar med symtom ger man understödjande behandling med förhoppningen att de själva kan klara av infektionen.

Det finns inget sätt att förhindra att foster hos tikar med aktiverad CHV förs över till fostren. Däremot finns det ett sätt att minska risken för att fostren dör och valparna insjuknar. Genom att vaccinera den dräktiga tiken bygger hon upp antikroppar mot CHV som via råmjölken förs över till valparna och på så sätt hjälper dem att klara av infektionen. Eftersom födelsevikten hos valpar från vaccinerade tikar också är signifikant högre måste det även finnas en effekt av vaccinet via moderkakan på fostren innan de föds.

Den dräktiga tiken vaccineras två gånger. Den första vaccinationen sker någon gång mellan löpets början till 10 dagar efter parning. Den andra vaccinationen ges en-två veckor innan beräknad valpning.

Om du har en tik som drabbats av fosterdöd, för tidigt födda valpar och svaga, underviktiga valpar kan det vara ide att vaccinera mot CHV vid nästa parning. Det kan också vara klokt att vaccinera även förstagångstikar, om du i din kennel har andra tikar som drabbats. Det tyder på att du kan ha CHV hos dina hundar och löper därför en större risk. Har du detta är det också viktigt att hålla en god hygien i kenneln med rengöring med antivirala medel av golv, liggplatser, matskålar etc. Antalet hundar i kenneln påverkar också, eftersom flera hundar ger ett högre smittryck. Avmaska även den dräktiga tiken mot spolmask, det minskar risken för att valparna sätts ned av spolmask, som överförs via modersmjölken till valparna.

Det är än så länge ingen idé att vaccinera icke dräktiga tikar eller andra hundar eftersom CHV vanligtvis inte är ett problem hos den vuxna hunden. Vi får hoppas att vi som ännu inte drabbats slipper CHV och du som drabbats kan minska dina problem med det vaccin som finns.

Lennart Nilsfors Leg. veterinär