Vad gör vi?

”CC är en ideell förening som har till uppgift att främja avel och utbredning av chihuahua.”

Chihuahuacirkeln (CC) är en inofficiell rassammanslutning för hundrasen chihuahua och är såsom rasklubb ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK). CC ingår på detta sätt i Svenska Kennelklubben (SKK), som är riksorganisation för hundägare i Sverige.

Chihuahuacirkeln är en ideell förening som har till uppgift att främja avel och utbredning av chihuahua.

Som medlem i CC har man rätt att deltaga i föreningens alla aktiviteter och får också klubbtidningen Chihuahuabladet som utkommer 4 ggr/år.