Vad gör vi?

”CC är en ideell förening som har till uppgift att främja avel och utbredning av chihuahua.”

Chihuahuacirkeln (CC) är en inofficiell rassammanslutning för hundrasen chihuahua och är såsom rasklubb ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK). CC ingår på detta sätt i Svenska Kennelklubben (SKK), som är riksorganisation för hundägare i Sverige.

CC är en ideell förening som har till uppgift att främja avel och utbredning av chihuahua. CC har ett antal aktivitetsombud runt omkring i landet, vars uppgifter är att vara kontaktmän till CCs styrelse samt anordna träffar för medlemmarna. CC har en valp-förmedling dit uppfödarna utan kostnad kan anmäla valpar till salu.

Som medlem i CC har man rätt att deltaga i föreningens alla aktiviteter och får också klubbtidningen Chihuahuabladet som utkommer 4 ggr/år.