FCI-nummer 218, FCI-standard på spanska publicerad 2019-10-04
FCI-standard fastställd av FCI General Committee 2019-09-04
Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2019-11-04

Ursprungsland/hemland

Mexico

Användningsområde

Sällskapshund

FCI-klassifikation

Grupp 9, sektion 6

Bakgrund/ändamål

Chihuahua är ansedd som den minsta av världens hundraser och har fått sitt namn efter den största av Mexikos delstater, Chihuahua. Man antar att dessa hundar levde i vilt tillstånd
och att de vid tiden för toltekernas civilisation infångades och domesticerades. Avbildningar av ”techichi”-hundar som levde i Tula användes som utsmyckning på stadens hus. Dessa små
statyer har stora likheter med dagens chihuahua

Helhetsintryck

Rasen ska ha en kompakt kroppsbyggnad. Av mycket stor betydelse är den äppelformade skallen och att rasen bär sin måttligt långa svans mycket högt, antingen böjd eller i en halvcirkel med
spetsen pekande ned mot ländpartiet.

Viktiga måttförhållanden

Kroppslängden skall överstiga mankhöjden något. Önskvärt ärdock en nästan kvadratisk kroppsform, särskilt hos hanhundar.
Hos tikar tillåts en något längre kropp.

Uppförande/karaktär

Chihuahua skall vara kvick, alert, livlig och mycket modig.

Huvud

Skallparti

Skalle
Skallen ska ha en väl rundad äppelform (mycket typiskt för rasen).

Stop
Stopet skall vara väl markerat, djupt och brett så att pannans rundning framträder ovanför nospartiets ansättning.

Ansikte

Nostryffel
Nostryffeln skall vara måttligt kort och peka lätt uppåt. Alla färger är tillåtna.

Nosparti
Nospartiet skall vara kort och sett från sidan rakt. Det skall vara brett vid ansättningen och smalna av mot spetsen.

Läppar
Läpparna skall vara tunna och sluta tätt an.

Käkar/tänder
Bettet skall vara ett sax- eller tångbett. Över- eller underbett är allvarliga fel. Alla anomalier i käkarna är att betrakta som mycket allvarliga.

Kinder
Kinderna skall vara släta och måttligt framträdande.

Ögon
Ögonen skall vara stora, rundade, mycket uttrycksfulla, helt mörka och inte utstående. Ljusa ögon är tillåtet men inte önskvärt.

Öron
Öronen skall vara stora, upprättstående samt med tydligt synlig öronmussla. De skall vara breda vid basen och gradvis avsmalna mot de lätt rundade spetsarna. I vila tenderar öronen att bäras
ut från sidorna i 45° vinkel.

Hals
Halsen ska ha en lätt välvd nacklinje. Den skall vara medellång och kraftigare hos hanhundar än hos tikar. Halsen skall inte ha något löst halsskinn. Hos den långhåriga varianten är en krage
av längre päls mycket önskvärt.

Kropp

Kroppen skall vara kompakt och välbyggd.

Överlinje
Överlinjen skall vara plan.

Manke
Manken skall vara svagt markerad.

Rygg
Ryggen skall vara kort och stark.

Ländparti
Länden ska vara mycket muskulös

Kors
Korset skall vara brett och kraftigt, nästan plant eller lätt sluttande.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara bred och djup med väl välvda revben. Sedd framifrån skall den vara rymlig men utan överdrift. Sedd från sidan skall den nå ned till armbågarna. Den får inte vara tunnformad.

Underlinje och buk
Buklinjen skall vara tydligt uppdragen. Djup buklinje är tillåten men inte önskvärd.

Svans

Svansen skall vara högt ansatt, se platt ut och vara av måttlig längd. Den skall vara bred vid ansättningen och gradvis smalna av mot spetsen. Svansföringen är ett mycket viktigt särdrag hos
rasen: svansen skall i rörelse antingen bäras högt i en öppen båge eller i en rundad halvcirkel med spetsen pekande ned mot ländpartiet; detta ger balans till kroppen. Den får aldrig bäras
mellan benen eller rullad under rygglinjen. Pälsen på svansen skall överensstämma med hårlagsvarianten och kroppspälsen. Hos den långhåriga varianten bildar pälsen en plym på svansen.
Svansen bärs hängande i vila med en lätt krok.

Extremiteter

Framställ

Helhet
Frambenen skall vara raka och ha god längd. Sedda framifrån bildar frambenen tillsammans med armbågarna en rak linje. Sedda från sidan, skall de stå lodrätt.

Skulderblad
Skuldrorna skall vara flata och måttligt musklade. Vinklingen mellan skuldror och överarmar skall vara god.

Armbåge
Armbågarna skall vara fasta och ligga väl an mot kroppen för att ge fria rörelser.

Mellanhand Mellanhänderna skall vara lätt vinklade mot underlaget samt starka och fjädrande.

Framtassar Framtassarna skall vara mycket små och ovala med väl särade tår utan att för den skull vara platta (varken har- eller kattfot). Klorna skall vara mycket väl välvda och måttligt långa. Trampdynorna skall vara välutvecklade och mycket elastiska. Sporrar är ej önskvärt.

Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige.

Bakställ

Helhet
Bakstället skall vara väl musklat med långa bendelar. Bakbenen skall bakifrån sett vara lodräta och parallella. De skall vara väl-vinklade i höft, knä och hasled och i harmoni med framställets
vinklar.

Has/hasled
Haslederna skall vara lågt ansatta och ha väl utvecklade hälsenor. Sedda bakifrån skall de vara brett ställda, lodräta och parallella.

Baktassar
Framtassarna skall vara mycket små och ovala med väl särade tår utan att för den skull vara platta (varken har- eller kattfot). Klorna skall vara mycket väl välvda och måttligt långa. Tramp-
dynorna skall vara välutvecklade och mycket elastiska. Sporrar är inte önskvärt

Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden i Sverige.

Rörelser

Rörelserna skall vara långa, fjädrande, energiska och aktiva med god längd och gott påskjut. Sedda bakifrån, skall bakbenen vara i det närmaste parallella så att baktassarna följer direkt i framtas-sarnas spår. Vid ökad hastighet har benen en tendens att söka sig mot kroppens mittlinje. Rörelserna skall vara fria och fjädrande utan synbar ansträngning. Huvudet skall alltid bäras stolt och
rygglinjen skall vara fast.

Hud

Huden skall vara mjuk och elastisk över hela kroppen

Päls

Pälsstruktur

I rasen förekommer två hårlag.
Korthår  Pälsen skall vara kort och ligga väl an över hela kroppen. Om det finns underull är hårstråna något längre. Gles päls på strupe och mage är tillåtet. Pälsen skall vara något längre på hals och
svans. Den skall vara kort i ansiktet och på öronen. Pälsen skall vara glänsande och mjuk. Hårlöshet accepteras inte.

Långhår  Pälsen skall vara fin och silkig, slät eller lätt vågig. En alltför tjock underull är inte önskvärt. Pälsen skall vara längre och bilda behäng på öron, hals, baksidan av fram- och bakbenen samt på tassar och svans. Lång, svallande päls accepteras inte.

Färg

Samtliga färger i alla upptänkliga nyanser och kombinationer är tillåtet med undantag av merlefärg.

Storlek/vikt

I denna ras tas bara hänsyn till viktangivelser, inte mankhöjd.

Vikt

Vikt: 1–3 kg, idealvikt 1,5–2,5 kg
Vikt under 1 kg eller över 3 kg är diskvalificerande.

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande.

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande.

Tandbortfall.

Dubbla tänder (kvarvarande mjölktänder).

Spetsiga öron.

Kort hals.

Lång kropp.

Välvd rygg eller svankrygg.

Brant kors.

Smal bringa, flat bröstkorg.

Felaktig svansansättning, kort eller vriden svans.

Korta ben.

Lösa armbågar.

Hastrånghet.

Allvarliga fel

Smal skalle.

Små, djupt liggande eller utstående ögon.

Långt nosparti.

Underbett eller överbett.

Instabila knäleder.

Diskvalificerande fel

Aggressiv eller extremt skygg.

Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.

”Rådjurstyp” (t ex mycket otypisk eller synnerligen tunn
benstomme: förfinat huvud, lång hals, spenslig kropp, långa ben; spenslig, lätt, lång, som ett rådjur).

Öppen fontanell.

Hängande öron eller korta öron.

Deformerad käke.

Extremt lång kropp.

Avsaknad av svans.

Hos den långhåriga varianten: mycket lång, fin och svallande
päls.

Hos den korthåriga varianten: kala fläckar.

Merlefärgad päls.

Vikt under 1 kg eller över 3 kg.

Nota Bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.