RAS – Rasspecifika avelsstrategier

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. SKKs Avelspolicy anger målen, strategin beskriver vägen dit.

Här nedan kan du ladda ner RAS för chihuahua, utarbetad av CCs Avelskommitté och fastställd av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté. Klicka på länkarna för att se dokumenten i PDF-format.

RAS (senaste revidering 2013)

Bilagor: Per-Erik Sundgrens avelsanalys 1992-2002Hälsokartläggning 1998Sammanställning hälsoenkät 2000Raskompendium