OBS! Detta underlag är under revidering och ska justeras för 2023.
Topplistegruppen har inte hunnit hantera förändringarna helt för publicering.


POÄNGBERÄKNING AKTIV CHIHUAHUA

Den årliga tävlan om placering på dessa topplistor pågår från 1 januari till 31 december varje år.
De fem bästa officiella Svenska tävlingsresultaten inom aktuell tävlingsgren räknas (gäller ej allroundlistan). Vid lika poäng ger poäng från högre klass den bättre placeringen. Om man inte uppnått poänggränsen för respektive klass vid genomförd tävling (ej diskad), så får man 1 poäng inom alla grenar (gäller ej allroundlistan).

AGILITY

Klass 1
– 0 fel = 5p
– 1-5 fel = 4p
– 6-10 fel = 3p
– 11-15 fel = 2p

Klass 2
– 0 fel = 7p
– 1-5 fel = 6p
– 6-10 fel = 5p
– 11-15 fel = 4p

Klass 3
– 0 fel = 10p
– 1-5 fel = 9p
– 6-10 fel = 8p
– 11-15 fel = 7p

Extra Poäng:
* Pinnar:
Klass 1= 2 poäng extra för aktuell tävling
Klass 2= 3 poäng extra för aktuell tävling 
Klass 3 SM pinne = 5 poäng extra för aktuell tävling

* Diplom/championat (5:e kvalificerande resultatet i en klass/ 3:e CERT:et) = 2 poäng.
*Placering 1-5 (vid fler än 10 deltagare) = 1 poäng för aktuell tävling.


FREESTYLE

Klass 1:
– Uppflyttningspoäng = 6 poäng
– Över 20 p = 4 poäng

Klass 2:
– Uppflyttningspoäng = 8 poäng
– Över 20 p = 6 poäng

Klass 3:
– Uppflyttningspoäng(CERT) = 10 poäng
– Över 20 p = 8 poäng

Extra Poäng:
*Placering 1-5 (vid fler än 10 deltagare) = 1 poäng för aktuell tävling.
* Diplom/Championat (3:e uppflyttningspoängen/certifikatet i en klass) = 3 poäng för aktuell tävling.

 

HEELWORK TO MUSIC (HTM)

Klass 1:
– Uppflyttningspoäng = 6 poäng
– Över 20 p = 4 poäng

Klass 2:
– Uppflyttningspoäng = 8 poäng
– Över 20 p = 6 poäng

Klass 3:
– Uppflyttningspoäng(CERT) = 10 poäng
– Över 20 p = 8 poäng

Extra Poäng:
*Placering 1-5 (vid fler än 10 deltagare) = 1 poäng för aktuell tävling.
* Diplom/Championat (3:e uppflyttningspoängen/certifikatet i en klass) = 3 poäng för aktuell tävling.


LYDNAD

Startklass:
– Uppflyttningsresultat: 4p
– Godkänd: 3p

Klass 1:
– 1a pris: 6p
– 2a pris: 5p
– 3e pris: 4p

Klass 2:
– 1a pris: 9p
– 2a pris: 8p
– 3e pris: 7p

Klass 3:
– 1a pris: 13p
– 2a pris: 12p
– 3e pris: 11p

Extrapoäng för alla klasser:
* Diplom/Championat (3:e uppflyttningspoängen/certifikatet i en klass) = 2 poäng för aktuell tävling.

 

NOSE WORK

Godkänt doftprov: 2 poäng (kan man få poäng för 3 gånger DPI, DPII och DPIII)

NW klass 1:
– Uppflyttningsresultat: 7 poäng
– 100 p: 5 poäng
– 75-99 p: 4 poäng
– 50-74 p: 3 poäng
– 25-49 p: 2 poäng

NW klass 2:
– Uppflyttningsresultat: 9 poäng
– 100 p: 7 poäng
– 75-99 p: 6 poäng
– 50-74 p: 5 poäng
– 25-49 p: 4 poäng

NW klass 3:
– Uppflyttningsresultat: 11 poäng
– 100 p: 9 poäng
– 75-99 p: 8 poäng
– 50-74 p: 7 poäng
– 25-49 p : 6 poäng

Extra Poäng:
* 3:e uppflyttningsresultatet i en klass (diplom TEM/TSM) = 2 poäng för aktuell tävling


RALLYLYDNAD

Nybörjarklass (kval. resultat 70 poäng)
– 90-100 p = 4 poäng
– 80-89 p = 3 poäng
– 70-79 p = 2 poäng

Fortsättningsklass (kval. resultat 75 poäng)
– 90-100 p = 6 poäng
– 80-89 p = 5 poäng
– 70-79 p = 4 poäng

Avancerad klass (kval. resultat 80 poäng)
– 90-100 p = 8 poäng
– 80-89 p = 7 poäng
– 70-79 p = 6 poäng

Mästarklass (CERT/kval. resultat 90 poäng)
– 90-100 p = 10 poäng
– 80-89 p = 9 poäng
– 70-79 p = 8 poäng

Extra Poäng:
* Diplom/Championat (3:e uppflyttningspoängen/certifikatet i en klass) = 2 poäng för aktuell tävling.
* 100 p = 2 poäng för aktuell tävling

 

VILTSPÅR

– 1:a pris = 6 poäng
– Anlagsprov: 4 poäng
– 2:a pris = 3 poäng
– 3:e pris = 2 poäng
– 0 pris/Ej godkänd = 1p

Extra Poäng:
* Hederspris = 2 poäng för aktuell tävling

 

ÅRETS ALLROUND-CHIHUAHUA

* För att börja samla poäng ska hunden ha startat i minst 3 av de angivna grenarna i Sverige. Uppnår man inte angett resultat i någon av klasserna så räknas inte poäng in för denna, men man är fortsatt kvalificerad för allroundlistan.

* Det bästa resultatet i varje gren räknas!

* Vid lika poäng är det i första hand den med flest grenar och därefter poäng från högre klass den bättre placeringen.

Utställning:
Lägst: * Excellent = 2 poäng
* Certifikat Kvalité (CK): 5 poäng
* 3x Bästa Hane/Bästa Tik Placering: 7 poäng

Agility:
Lägst: *Max 10 fel = 2 poäng
* 0-5 fel = 5 poäng
* 3x Pinne/uppflyttningsresultat: 7 poäng

Heelwork To Music (HTM):
Lägst: * 20p = 2 poäng
* Uppflyttningspoäng = 5 poäng
* 3x Uppflyttningspoäng = 7 poäng

Freestyle:
Lägst: * 20p = 2 poäng
* Uppflyttningspoäng = 5 poäng
* 3x Uppflyttningspoäng = 7 poäng

Nosework:
Lägst:* Godkänt doftprov/25 poäng = 2 poäng
* Uppflyttningsresultat = 5 poäng
* 3x Uppflyttningsresultat= 7 poäng

Lydnad:
Lägst:* Godkänd/3:e Pris = 2 poäng
* Uppflytt/2a – 1:a Pris = 5 poäng
* 3x Uppflytt/1:a Pris (LD) = 7 poäng

Rally-Lydnad:
* 70 p = 2 poäng
* 85-100 p = 5 poäng
* 3x lägst 70 p i en klass = 7 poäng

Viltspår
Lägst: *Godkänd anlagsklass = 2 poäng
* 2:a-1:a pris: 5 poäng
* 3x 1:a pris (championat): 7 poäng