POÄNGBERÄKNING AKTIV CHIHUAHUA

Den årliga tävlan om placering på dessa topplistor pågår från 1 januari till 31 december varje år.

De fem bästa officiella Svenska tävlingsresultaten inom aktuell tävlingsgren räknas (gäller ej allroundlistan). Vid lika poäng, ger poäng från högre klass den bättre placeringen. Vid ej uppnådd poänggräns i aktuell klass, så får man 1 poäng per tävling, inom alla grenar (dvs. max 5 poäng, gäller ej allroundlistan).

EXTRAPOÄNG KLUBBMÄSTERSKAP

De grenar där klubben anordnar klubbmästerskap, ger deltagande vid klubbmästerskap inom den aktuella grenen 1 extrapoäng utöver de 5 bästa resultaten. Max 1 extrapoäng per gren och år. 

AGILITY

Klass 1
– 0 fel = 5p
>0 – <6 fel = 4p
 6 – <11 fel = 3p
 11 – <16 fel = 2p

Klass 2
– 0 fel = 7p
>0 – <6 fel = 6p
6 – <11 fel = 5p
11 – <16 fel = 4p
– 16 – 25 fel = 2p

Klass 3
0 fel = 10p
>0 – <6 fel = 9p
6 – <11 fel = 8p
11 – <16 fel = 7p
– 16 – 25 fel = 3p

Extrapoäng för aktuell tävling:
* Pinnar:
Klass 1= 2 poäng
Klass 2= 3 poäng
Klass 3 CERT = 4 poäng

* SM-kval = 5:e SM-pinnen i hopp eller agility under en kvalperiod = 2 poäng.
* Diplom/championat (5:e kvalificerande resultatet i en klass/ 3:e CERT:et) = 2 poäng.

 

FREESTYLE & HEELWORK TO MUSIC (HTM) 

Grenarna har separata topplistor, men samma underlag för poängberäkningen.

Klass 1:
– Uppflyttningspoäng = 6 poäng
– Minst 20 p = 4 poäng

Klass 2:
– Uppflyttningspoäng = 8 poäng
– Minst 20 p = 6 poäng

Klass 3:
– Uppflyttningspoäng(CERT) = 10 poäng
– Minst 20 p = 8 poäng

Extrapoäng för aktuell tävling:
* Diplom/Championat (3:e uppflyttningspoängen/certifikatet i en klass) = 3 poäng.
* Startat minst 4 gånger under året, utan att nå upp till minst 20 poäng = 1 poäng.

 

LYDNAD

Startklass:
– 1a pris: 4p
– 2a pris: 3p
– 3e pris: 2p

Klass 1:
– 1a pris: 6p
– 2a pris: 5p
– 3e pris: 4p

Klass 2:
– 1a pris: 9p
– 2a pris: 8p
– 3e pris: 7p

Klass 3:
– 1a pris: 13p
– 2a pris: 12p
– 3e pris: 11p

Extrapoäng för aktuell tävling:
* Diplom/Championat (3:e uppflyttningspoängen/certifikatet i en klass) = 2 poäng.

 

NOSE WORK

Vid delad placering på topplistan, ger poäng från högre klass den högre placeringen. Om placeringen fortsatt är delad, ger flest diplom totalt under året den högre placeringen.

Godkänt doftprov: 2 poäng (kan man få poäng för 3 gånger DPI, DPII och DPIII)

Felpoäng räknas ej för aktuellt resultat, förutom enligt tabellen nedan, dvs. där man inte uppnått uppflyttningspoäng.

NW klass 1:
– Uppflyttningsresultat: 7 poäng
100 p men >3 fel: 5 poäng
– 75 p: 4 poäng
– 50 p: 3 poäng
– 25 p: 2 poäng

NW klass 2:
– Uppflyttningsresultat = 9 poäng
100 p men >3 fel = 7 poäng
– 75-99 p = 6 poäng
– 50-74 p = 5 poäng
– 25-49 p = 4 poäng
– 1-49 p = 3 poäng

NW klass 3:
– Uppflyttningsresultat = 11 poäng
100 p men >3 fel = 9 poäng
– 75-99 p = 8 poäng
– 50-74 p = 7 poäng
– 25-49 p = 6 poäng
– 1-24 p = 5 poäng

Extrapoäng för aktuell tävling:
* 3:e tävlingsdiplomet (TEM/TSM diplom) inom samma moment i en klass = 2 poäng. Poängen kan endast erhållas en gång för varje klass (1-3).
* Tre tävlingsdiplom i varje moment (TSM, TEM fordon, TEM behållare, TEM inomhus, TEM utomhus) i aktuell klass, dvs vid 15:e tävlingsdiplomet inom den aktuella klassen = 3 poäng extra.


RALLYLYDNAD

Nybörjarklass (kval. resultat 70 poäng)
– 90-100 p = 4 poäng
– 80-89 p = 3 poäng
– 70-79 p = 2 poäng

Fortsättningsklass (kval. resultat 75 poäng)
– 90-100 p = 6 poäng
– 80-89 p = 5 poäng
– 70-79 p = 4 poäng
– 50-69 = 2 poäng

Avancerad klass (kval. resultat 80 poäng)
– 90-100 p = 8 poäng
– 80-89 p = 7 poäng
– 70-79 p = 6 poäng
– 50-69 p = 3 poäng

Mästarklass (CERT/kval. resultat 90 poäng)
– 90-100 p = 10 poäng
– 80-89 p = 9 poäng
– 70-79 p = 8 poäng
– 50-69 p = 4 poäng

Extrapoäng för aktuell tävling:
* Diplom/Championat (3:e uppflyttningspoängen/certifikatet i en klass) = 2 poäng.
* 100 p = 2 poäng

 

VILTSPÅR

– 1:a pris = 6 poäng
– Anlagsprov: 4 poäng
– 2:a pris = 3 poäng
– 3:e pris = 2 poäng
– 0 pris/Ej godkänd = 1p

Extrapoäng för aktuellt prov:
* Godkänd skottprövning = 2 poäng

 

ÅRETS ALLROUND-CHIHUAHUA

* För att börja samla poäng ska hunden ha startat i minst tre av de angivna grenarna i Sverige.
* Poängen för det högst uppnådda kriteriet inom varje gren räknas.
* Hund som startat i en gren, men ej nått upp till listad poäng, får 0,5 poäng för deltagandet, oavsett resultat.
* Vid lika poäng är det den hund som startat inom flest grenar som erhåller den bättre placeringen. 

Utställning:
* 3x Certifikat Kvalité (CK): 7 poäng
* Certifikat Kvalité (CK): 5 poäng
* Excellent = 2 poäng

Agility:
* 3x Pinne/uppflyttningsresultat: 7 poäng
* 5 fel = 5 poäng
* 10 fel = 2 poäng

Heelwork To Music (HTM):
* 3x Uppflyttningspoäng = 7 poäng
* Uppflyttningspoäng = 5 poäng
* 20p = 2 poäng

Freestyle:
* 3x Uppflyttningspoäng = 7 poäng
* Uppflyttningspoäng = 5 poäng
* 20p = 2 poäng

Nosework:
* 3x Uppflyttningsresultat= 7 poäng
* Uppflyttningsresultat = 5 poäng
* 25 poäng = 2 poäng

Lydnad:
* 3x 1:a Pris (LD) = 7 poäng
* 2:a Pris = 5 poäng
* 3:e Pris = 2 poäng

Rally-Lydnad:
* 3x 70 p = 7 poäng
* 85 p = 5 poäng
* 70 p = 2 poäng

Viltspår
* 3x 1:a pris: 7 poäng
* 2:a pris: 5 poäng
* 3:e pris / Godkänd anlagsklass = 2 poäng

Aktivitetsutmaningen (nytt 2024)
* Godkänd nivå/stjärnbonus = 1 poäng