Ni vet väl att klubben kommer ha en monter på MyDog?

Sväng gärna förbi på rasklubbstorget och säg hej.
Du hittar mer information om mässan och utställningen här:

MyDOG – Nordens största hundevenemang 🐶 | 6-9 januari 2022