För oss i Chihuahuacirkeln är det viktigt att alla chihuahua får vara friska, sunda och leva länge. Som en del av arbetet för att främja hälsan hos våra hundar har vi tagit fram en hälsoenkät för chihuahua.

Gå vidare till enkäten (öppnas i nytt fönster).

Syftet med hälsoenkäten är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska chihuahuapopulationen som helhet, men också för att kunna följa förändringar över tid. För att få en rättvisande bild av hälsoläget är det viktigt att även få information om de hundar som har levt ett friskt liv. Hälsoenkäten är också ett mycket viktigt underlag i revideringen av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).

Enkäten riktar sig till alla chihuahuor över 1 år, födda efter 2005. Både nu levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Enkäten är öppen för svar till och med den 30 april 2024.

Gå vidare till enkäten (öppnas i nytt fönster).

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta avelskommittén på avelskommitten@chihuahuacirkeln.com