Här hittar ni underlagen till årsmötet, dagordningen ligger under stadgarna.

Verksamhetsberättelse för Chihuahuacirkeln 2022-2023
Verksamhetsplan 2023
Årsredovisning samt revisorsberättelse
Förslag till ny styrelse
Proposition gällande hedersmedlemskap
Motion till årsmötet i Chihuahuacirkeln 2023
ChihuahuaCirkelns Stadgar rev 170503