Chihuahua Cirkelns styrelse har hållit ett akut extrainkallat styrelsemöte med anledning av utvecklingen kring spridningen av covid-19. Beslutat har fattats att ställa in den planerade utställningen i Kalix 14/3 2020. Vi beklagar att informationen utkommer så sent, men ser efter de nyheter och rekommendationer från SKK och Folkhälsomyndigheten som meddelats under dagen inte att någon annan väg är möjlig.

Vi undersöker möjligheterna med SKK att genomföra utställningen vid ett senare datum, men kan inte lämna några garantier för mer än att vi ställer frågan. Beslut om hur den ekonomiska kompensationen ska regleras hanteras enligt klubbens stadgar § 13 Force majeure samt SKK:s allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar § 4 Force majeure vilka sätter de ordinarie reglerna om återbetalning ur spel. Tyvärr kommer detta även drabba de av våra medlemmar som anmält till utställningen. Vi kan i dagsläget inte besvara frågor utan utkommer snarast möjligt med relevant information till de som berörs.

Vi vill vara tydliga med att Chihuahua Cirkeln inte har något vinstintresse i detta, utan vi förvaltar våra medlemmars pengar och vi vill att medlemmarna ska få tillbaka så mycket som möjligt av sitt medlemskap och sitt investerade kapital. Vi hoppas på er förståelse och ert förtroende att vi jobbar så hårt vi kan för att lösa detta på bästa möjliga sätt för så många som möjligt.

Vänligen, styrelsen