Här finner ni verksamhetsplanen samt verksamhetsberättelsen inför årsmötet

Verksamhetsplan ChihuahuaCirkeln 2021
Verksamhetsberättelse Chihuahuacirkeln 2020
Avelskommitten 2020